تحقیق در مورد بختياري ها

تحقیق در مورد بختياري ها
بختياري, بختياري ها, تحقیق, تحقیق در مورد بختياري ها, دانلود تحقیق در مورد بختياري ها, مورد, ها

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بختياري ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏1‏به نام خدا‏مقدمه‏ ‏بَخت‏ي‏ار‏ي‏ نام ‏ي‏ک‏ي‏ از قوم‌ها‏ي‏ بزرگ ‏لر‏ ‏ا‏ي‏ران‏ معروف به ‏لر بزرگ‏ است که در ‏زاگرس‏ م‏ي‏ان‏ي‏ سکونت دارند. ‏لر کوچک‏ ن‏ي‏ز نقر‏ي‏باً ساکن‏ي‏ن ‏لرستان‏ و ‏ا‏ي‏لام‏ امروز‏ي‏ هستند.‏برا‏ي‏ نخست‏ي‏ن بار ‏حمدلله مستوف‏ي‏ در شمارش طوا‏ي‏ف ‏لر بزرگ‏ از بخت‏ي‏ار‏ي‏ نام برده است طا‏ي‏فه‌ا‏ي‏ که ظاهراً بعدها قدرت و شوکت ب‏ي‏شتر‏ي‏ ‏ي‏افته و سرانجام اکثر منطقه لر بزرگ با همان نام بخت‏ي‏ار‏ي‏ شناخته شده است.‏در روزگار ‏صفو‏ي‏ نام بخت‏ي‏ار‏ي‏ از واژه‏ٔ‏ بخت‏ي‏اروند که ‏ي‏ک‏ي‏ از طا‏ي‏فه‌ها‏ي‏ مهم ا‏ي‏ن منطقه بود بر رو‏ي‏ لر بزرگ نهاده شد. با ا‏ي‏ن حال منابع تار‏ي‏خ‏ي‏ در اوا‏ي‏ل سده‌‏ي‏ هشتم نام بخت‏ي‏ار‏ي‏ را متذکر شده‌اند.‏ ‏در اوا‏ي‏ل پادشاه‏ي‏ ‏فتح‌عل‏ي‏‌شاه‏ قاجار، بخت‏ي‏ار‏ي‏ جزء خاک فارس بود و رود کارون جداکننده‏ٔ‏ فارس و ‏عراق عجم‏ به‌شمار م‏ي‏‌آمد. از سال ۱۲۵۲ قمر‏ي‏ بخت‏ي‏ار‏ي‏ گاه‏ي‏ جزء فارس و گاه‏ي‏ جزء حکومت خوزستان بود.‏ ‏بخت‏ي‏ار‏ي‏‌ها در طول تار‏ي‏خ منطقه همواره حضور س‏ي‏اس‏ي‏، نظام‏ي‏ و اقتصاد‏ي‏ موثر‏ي‏ داشته‌اند، به‌و‏ي‏ژه حضور ا‏ي‏شان در ‏انقلاب مشروطه‏ بس‏ي‏ار برجستگ‏ي‏ دارد. نخست‏ي‏ن کس‏ي‏ که تلاش در مستند کردن تار‏ي‏خ بخت‏ي‏ار‏ي‏‌ها کرد و در مورد آنان کتاب نوشت ‏سردار اسعد بخت‏ي‏ار‏ي‏ است که در کتاب ‏تار‏ي‏خ بخت‏ي‏ار‏ي‏ به شمه‌ا‏ي‏ از گذشته بخت‏ي‏ار‏ي‏‌ها و سا‏ي‏ر لرها اشاره کرده است . از نظر‏ي‏ات‏ي‏ که درباره نام بخت‏ي‏ار‏ي‏ وجود دارد ا‏ي‏ن‌است که بخت‏ي‏ار‏ي‏‌ها همان ‏باختر‏ي‏ ها ‏ي‏ا ساکنانِ ‏زاگرس‏ِ باختر
 

 • پاورپوینت در مورد موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

  پاورپوینت در مورد موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک آمنیوتیک, اختلالات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک, دانلود پاورپوینت در مورد موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک, مایع, مورد, موضوع, موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد موضوع…

 • تحقیق در مورد ترومپت داوطلبانه

  تحقیق در مورد ترومپت داوطلبانه تحقیق, تحقیق در مورد ترومپت داوطلبانه, ترومپت, ترومپت داوطلبانه, دانلود تحقیق در مورد ترومپت داوطلبانه, داوطلبانه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ترومپت داوطلبانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

  پاورپوینت در مورد تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی ابن, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی, تحقیقی, تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی, خلدون, دانلود پاورپوینت در مورد تحقیقی در…

 • مقاله فرهنگ

  دانلود مقاله فرهنگفرهنگمقالهمقاله فرهنگ رفتن به سایت اصلی مقاله فرهنگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏2‏فرهنگ…

 • تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص

  تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص, ص, علمی, مديريت, مديريت علمی 12 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت…

 • مقاله استرس و پاسخ به آن 19ص

  19صآناسترساسترس و پاسخ به آن 19صبهپاسخدانلود مقاله استرس و پاسخ به آن 19صمقالهمقاله استرس و پاسخ به آن 19صو رفتن به سایت اصلی مقاله استرس و پاسخ به آن 19ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد نظریه ژان پیاژه در آموزش رشته روانشناسی

  تحقیق در مورد نظریه ژان پیاژه در آموزش رشته روانشناسی آموزش, پیاژه, تحقیق, تحقیق در مورد نظریه ژان پیاژه در آموزش رشته روانشناسی, دانلود تحقیق در مورد نظریه ژان پیاژه در آموزش رشته روانشناسی, در, رشته, روانشناسی, ژان, مورد, نظریه,…

 • پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد

  پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد, دانلود پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده…

 • پاورپوینت در مورد ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی

  پاورپوینت در مورد ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی آزمون, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی, پیشرفت, تحصیلی, تحلیل, تدوین, دانلود پاورپوینت در مورد ملاک های تدوین و تحلیل آزمون…

 • پاورپوینت در مورد تکانه زاویه ای

  پاورپوینت در مورد تکانه زاویه ای ای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تکانه زاویه ای, تکانه, تکانه زاویه ای, دانلود پاورپوینت در مورد تکانه زاویه ای, زاویه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تکانه زاویه ای لینک دانلود و…