تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
32, استاد, اطلاعات, انصاریان, پایه, تحقیق, تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, جزوه, جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, دانلود تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, ص, فناوری, مفاهیم

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏جزوه مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فناور‏ی‏ اطلاعات. ‏دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فن آور‏ی‏ اطلاعات اول‏ی‏ن‏ مهارت از هفت مهارت استاندارد ICDL‏ م‏ی‏ باشد . در ابتدا لازم است بدان‏ی‏م‏ ICDL‏ چ‏ی‏ست‏ و استاندارد‏ی‏ که از آن بعنوان استاندارد ICDL‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ شود چه مباحث‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . ‏در‏ ب‏ی‏شتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ‏ی‏افته‏ و صاحب فناور‏ی‏ و در بعض‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه آموزش علوم کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ و فراگ‏ی‏ر‏ی‏ دانش IT -Information Technology‏ جزو برنامه ها‏ی‏ اصل‏ی‏ مدارس ، دب‏ی‏رستانها‏ و دانشگاهها به شمار م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ . در ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز‏ برنامه توسعه و کاربرد‏ی‏ فناور‏ی‏ ارتباطات و اطلاعات موسوم به ( تکفا ) مهمتر‏ی‏ن‏ برنامه دولت در زم‏ی‏نه‏ توسعه ، گسترش و کاربرد‏ی‏ ساختن IT‏ در کشور محسوب م‏ی‏ شود . ‏( موسسه فن آوران اطلاعات ) بنا به توص‏ی‏ه‏ ‏ی‏ دفتر فناور‏ی‏ اطلاعات ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در جهت توسعه فن آور‏ی‏ اطلاعات در کشور ، فعال‏ی‏ت‏ همه جانبه ا‏ی‏ را جهت ارائه آموزش موفق ICDL- International Computer Driving License‏ تدارک د‏ی‏ده‏ است تا همگان را به منظور مشارکت در جامعه ا‏طلاعات‏ی‏ آماده نما‏ی‏د‏ . ICDL‏ گواه‏ی‏نامه‏ ا‏ی‏ است ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ جهت استفاده از کامپ‏ی‏وتر‏ در حد‏ی‏ که ن‏ی‏ازها‏ی‏ مقدمات‏ی‏ و اصل‏ی‏ کاربر را پاسخگو باشد . دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ فوق شما را با اول‏ی‏ن‏ مبحث از ا‏ی‏ن‏ استاندارد آشنا م‏ی‏ سازد . ‏برا‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ ن‏ی‏از‏ی‏ به نرم افزار خاص نم‏ی‏ باشد . فقط لازم است توض‏ی‏حات‏ ارائه شده بطور کامل مطالعه گردد تا مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ و اصل‏ی‏ کاربرد کامپ‏ی‏وتر‏ آموزش گرفته شود . ‏کاربران‏ محترم م‏ی‏ توانند در صورت داشتن پ‏ی‏شنهاد‏ و ‏ی‏ا‏ بروز اشکال و سئوالات احتمال‏ی‏ با نو‏ی‏سنده‏ از طر‏ی‏ق‏ پست الکترون‏ی‏ک‏ی‏ mansarian@yahoo.com‏ ارتباط برقرار نما‏ی‏ند‏ . ‏ ‏کامپيوتر‏ ‏تاريخچه‏ استفاده از كامپيوتر ‏بشر‏ از دير باز سرگرم اموري نظير شمارش ‌، اندازه گيري و ضبط كردن اشياء و نيز گزارش دادن اطلاعات در مورد اشياء به همنوعان خود بوده است . واژه ( اشياء ) مي تواند دلالت بر تعداد گوسفندان يك گله ، وزن يك كودك ، ابعاد يك زمين ، مدت زمان طي شده از آخرين خشكسالي ي‏ا‏ شدت يك زمين لرزه را داشته باشد . ‏در‏ مقابل كلمه ي Computer‏ در دائره المعارفها نوشته شده است : محاسبه كردن ، تخمين زدن ، حساب كردن و ما Computer‏ را به نام ماشين محاسبه گر مي خوانيم . ‏كامپيوتر‏ آخرين زنجير از حلقه ماشين هاي محاسبه گر و ذخيره كننده اطلاعات مي باشد . البته چيزي كه كامپيوتر را از ديگر ماشينهاي محاسبه گر جدا كرده است ، در واقع سرعت ، دقت و اطمينان بالا در انجام كارهاست . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي در مقياس ميليونها عمليات در ثانيه اندازه گيري مي شود . هر چند ممكن است اين عمليات ساده باشد ، اما تركيب آنها به روشهاي مختلف ، منجر به ظهور آرايش عظيمي از عملكردهاي مفيد مي گردد . اين موضوع تقريبا تمام اتفاقي است كه طي سه چهار دهه اخير ( كه معادل است با كل تاريخ كامپيوترهاي تجاري ) به وقوع پيوسته است . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي بسيار كوچكتر طراحي شده اند . به طوري كه به راحتي بر روي يك ميز جا مي گيرند . چيزي كه قبلا يك اتاق بزرگ را به طور كامل اشغال مي كرد ، امروزه در يك جعبه كوچك جا مي شود . در عين حال كه كامپيوترهاي امروزي توانايي ذخيره اطلاعات بيشتر و سرعت ب‏يشتر‏ در محاسبه را دارند . ‏کامپيوتر‏ ماشيني است که سه کار انجام ميدهد : ورودي ساخت يافته را ميپذيرد، آن را بر طبق قوانين از پيش تعريف شده اي پردازش ميکند، و نتايج را به عنوان خروجي نمايش ميدهد. ‏ ‏واحد‏ پردازش مرکزي ‏مدت‏ زمان انجام يك كار بوسيله كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر Processor‏ كامپيوتر است . پردازشگر يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتز MHz‏ سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ‏،‏ پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد . سرعت پردازشگر به عنوان يكي از مشخصه هاي يك كامپيوتر به قدري در تعيين كارآيي آن اهميت دارد كه معمولا به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده نام كامپيوتر از آن ياد م‏ي‏ شود . تراشه پردازشگر و اجزاي الكترونيكي كه آن را پشتيباني مي كنند ، مجموعا به عنوان واحد پردازش مركزي يا
 

 • تحقیق در مورد وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران 18ص

  تحقیق در مورد وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران 18ص 18ص, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران 18ص, خارجي, دانلود تحقیق در مورد وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران…

 • پاورپوینت در مورد تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن

  پاورپوینت در مورد تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن آمدهای, آن, از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن, پی, تعارضات, تعارضات خانوادگی و پی آمدهای ناشی از آن, خانوادگی, دانلود پاورپوینت در…

 • پرسشنامه مهارت های زندگی و میزان اجتماعی شدن

  اجتماعیپرسشنامهپرسشنامه مهارت های زندگی و میزان اجتماعی شدندانلود پرسشنامه مهارت های زندگی و میزان اجتماعی شدنزندگیشدنمهارتمیزانهایو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه مهارت های زندگی و میزان اجتماعی شدن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx)…

 • کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص

  کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص 45, اقتصاد, جامعه, دانلود کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص, ص, کارآفرینی, کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص, و رفتن به سایت اصلی کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم

  پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم پاورپوینت من مسئول هستم, مطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 11 قسمتی از پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد ادیان الهای 40 ص

  تحقیق در مورد ادیان الهای 40 ص 40, ادیان, ادیان الهای 40 ص, الهای, تحقیق, تحقیق در مورد ادیان الهای 40 ص, دانلود تحقیق در مورد ادیان الهای 40 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ادیان…

 • پاورپوینت در مورد فرا داده

  پاورپوینت در مورد فرا داده پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرا داده, داده, دانلود پاورپوینت در مورد فرا داده, فرا, فرا داده, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرا داده لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ابو نصر محمد بن طرخان

  تحقیق در مورد ابو نصر محمد بن طرخان ابو, ابو نصر محمد بن طرخان, بن, تحقیق, تحقیق در مورد ابو نصر محمد بن طرخان, دانلود تحقیق در مورد ابو نصر محمد بن طرخان, طرخان, محمد, مورد, نصر رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران 24ص

  تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران 24ص 24ص, آزادی, انقلاب, انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران 24ص, تحقیق, تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی درایران 24ص, دانلود تحقیق در مورد انقلاب مشروطه و مقوله آزادی…

 • پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان مغناطیسی (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان مغناطیسی (تحقیق داش آموزی) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان الکتریکی (تحقیق داش آموزی), تجربی, تحقی, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی, سوم, فیزیک, فیزیک سوم تجربی میدان مغناطیسی, مغناطیسی,…