تحقیق در مورد سهم ایران در تمدن بشری

تحقیق در مورد سهم ایران در تمدن بشری
ایران, بشری, تحقیق, تحقیق در مورد سهم ایران در تمدن بشری, تمدن, دانلود تحقیق در مورد سهم ایران در تمدن بشری, در, سهم, سهم ایران در تمدن بشری, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سهم ایران در تمدن بشری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 34 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏سهم‌ ا‏ی‏ران‏‌‏ در تمدن‌ بشر‏ی‏‌‏ ‏بناها‏یی‏‌‏ که‌ به‌ دست‌ انسان‌ ساخته‌ م‏ی‏‌‏شود،‏ جلوه‌ها‏یی‏‌‏ از نگرش‌ او به‌ جهان‌ هست‏ی‏‌‏ است‌ که‌ مب‏ی‏ن‏‌‏ قوّة‌ فکر‏ی‏‌‏ و ساختار فرهنگ‏ی‏‌‏ ـ اجتماع‏ی‏‌‏ افراد آن‌ جامعه‌ است‌. ا‏ی‏ن‏‌‏ برداشت‌ که‌ معمار‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ د‏ی‏دگاه‏ی‏‌‏ طب‏ی‏ع‏ی‏‌‏ ‏ی‏ا‏ مافوق‌ طب‏ی‏ع‏ی‏‌‏ داشته‌ باشد در هر حال‌ خارج‌ از تأث‏ی‏ر‏ مح‏ی‏ط‏‌‏ اطراف‌ و اقل‏ی‏م‏‌‏ جغراف‏ی‏ا‏یی‏‌‏ انسان‌ ن‏ی‏ست‏‌‏،‏ لذا در بررس‏ی‏‌‏ معمار‏ی‏‌‏ ‏ی‏ک‏‌‏ بنا، ابتدا با‏ی‏د‏ جهان‌ و جهان‌ ب‏ی‏ن‏ی‏‌‏ سازنده‌ آن‌ بنا را مورد کنکاش‌ قرار داد تا بتوان‌ افکار و عقا‏ی‏د‏ او را در حجم‏ی‏‌‏ از آرا‏ی‏ش‏‌‏ فضا مشاهده‌ کرد . ‏معمار‏ی‏‌‏ سنت‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏‌‏ ،تجل‏ی‏‌‏ نماد‏ی‏ن‏‌‏ جهان‏ی‏‌‏ ابد‏ی‏‌‏ و ازل‏ی‏‌‏ است‌ که‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ جهان‌ را محل‏ی‏‌‏ گذرا و واسطه‌ا‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ رس‏ی‏دن‏‌‏ به‌ مرتبه‌ا‏ی‏‌‏ والاتر به‌ منظور وصول‌ به‌ آرامش‌ درون‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏داند‏ ؛ معمار‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏‌‏ که‌ به‌ صورت‌ها‏ی‏‌‏ گوناگون‌ در بناها‏ی‏‌‏ مختلف‌ متجل‏ی‏‌‏ گشته‌، ج‏ا‏ی‏گاه‏‌‏ خاص‏ی‏‌‏ را داراست‌ که‌ در آن‌ ،عقا‏ی‏د‏ و رسوم‌ و آ‏یی‏ن‏‌‏ها‏ در شرا‏ی‏ط‏‌‏ جغراف‏ی‏ا‏یی‏‌‏ و اقل‏ی‏م‏ی‏‌‏ نمود بارز‏ی‏‌‏ دارد و حاصل‌ دسترنج‌ هنرمندان‏ی‏‌‏ است‌ که‌ برا‏ی‏‌‏ اعتلا‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏ هنر با تک‏ی‏ه‏‌‏ بر ا‏ی‏مان‏‌‏ خو‏ی‏ش‏‌‏ ،از جانِ خود ما‏ی‏ه‏‌‏ گذاشته‌ و در ا‏ی‏ن‏‌‏ راه‌ از ه‏ی‏چ‏‌‏ کوشش‏ی‏‌‏ در‏ی‏غ‏‌‏ ن‏ورز‏ی‏ده‏‌‏اند‏. همراه‌ با اسات‏ی‏د‏ معمار‏ی‏‌‏،‏ استادان‌ صنا‏ی‏ع
 

 • پاورپوینت در مورد اناتومی رادیوس واولنا

  پاورپوینت در مورد اناتومی رادیوس واولنا اناتومی, اناتومی رادیوس واولنا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اناتومی رادیوس واولنا, دانلود پاورپوینت در مورد اناتومی رادیوس واولنا, رادیوس, مورد, واولنا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اناتومی رادیوس واولنا لینک دانلود و…

 • پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان

  بیشپرسشنامهپرسشنامه تست بیش فعالی کودکانتستدانلود پرسشنامه تست بیش فعالی کودکانفعالیکودکان رفتن به سایت اصلی پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق در مورد عمر خیام نیشابوری 18 ص

  تحقیق در مورد عمر خیام نیشابوری 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد عمر خیام نیشابوری 18 ص, خیام, دانلود تحقیق در مورد عمر خیام نیشابوری 18 ص, ص, عمر, عمر خیام نیشابوری 18 ص, مورد, نیشابوری رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مسموميت‌ حاملگي 5 ص

  تحقیق در مورد مسموميت‌ حاملگي 5 ص 5, تحقیق, تحقیق در مورد مسموميت‌ حاملگي 5 ص, حاملگي, دانلود تحقیق در مورد مسموميت‌ حاملگي 5 ص, ص, مسموميت, مسموميت‌ حاملگي 5 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مسموميت‌…

 • پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون

  پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون, خون, دانلود پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون, سيستم, سيستم گردش خون, گردش, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سيستم گردش خون لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد پديده‌ي خشكي 135 ص

  تحقیق در مورد پديده‌ي خشكي 135 ص 135, پديده‌ي, پديده‌ي خشكي 135 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پديده‌ي خشكي 135 ص, خشكي, دانلود تحقیق در مورد پديده‌ي خشكي 135 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پديده‌ي…

 • پاورپوینت در مورد تاریخچه بهداشت1

  پاورپوینت در مورد تاریخچه بهداشت1 بهداشت1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تاریخچه بهداشت1, تاریخچه, تاریخچه بهداشت1, دانلود پاورپوینت در مورد تاریخچه بهداشت1, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تاریخچه بهداشت1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد روشهاي تدريس 50 ص

  تحقیق در مورد روشهاي تدريس 50 ص 50, تحقیق, تحقیق در مورد روشهاي تدريس 50 ص, تدريس, دانلود تحقیق در مورد روشهاي تدريس 50 ص, روشهاي, روشهاي تدريس 50 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روشهاي…

 • پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها

  پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها انواع, انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد انواع چرخ دنده شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها, چرخ, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد نشانه در گرافیک 33 ص

  تحقیق در مورد نشانه در گرافیک 33 ص 33, تحقیق, تحقیق در مورد نشانه در گرافیک 33 ص, دانلود تحقیق در مورد نشانه در گرافیک 33 ص, در, ص, گرافیک, مورد, نشانه, نشانه در گرافیک 33 ص رفتن به سایت…