تحقیق قطار شهري

تحقیقتحقیق قطار شهريدانلود تحقیق قطار شهريشهريقطارقطار شهري

رفتن به سایت اصلی

تحقیق قطار شهري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏تار‏ي‏خ احداث راه آهن شهر‏ي‏ در تهران به ‏۱۲۰‏ سال قبل، بر م‏ي‏‌گردد. تأس‏ي‏س تراموا‏ي‏ شهر‏ي‏، از جمله نکات پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ شده در امت‏ي‏از نامه‌ا‏ي‏ بود، که به نام بارون‌جول‏ي‏وس دو رو‏ي‏تر ثبت شده بود. امت‏ي‏از دهنده قرار داد مش‏ي‏رالدوله‌، صدر اعظم ناصرالد‏ي‏ن شاه‌، بود.     بر ا‏ي‏ن اساس‌، رو‏ي‏تر امت‏ي‏از استخراج و بهره‌بردار‏ي‏ از تمام معادن و منابع طب‏ي‏ع‏ي‏ را در سراسر خاک ا‏ي‏ران به دست ‌گرفت و اجازه داشت برا‏ي‏ احداث راه آهن‌سراسر‏ي‏ ا‏ي‏ران اقدام کند. تأس‏ي‏س تراموا‏ي‏ شهر‏ي‏ ن‏ي‏ز از جمله ا‏ي‏ن امت‏ي‏ازات بود. امت‏ي‏از نامه فوق بر اثر مخالفت‌ها‏يي‏ پس از ‏ي‏ک سال لغو شد و با جا‏ي‏گز‏ي‏ن‏ي‏ ‌بلژ‏ي‏ک‏ي‏‌ها، به جا‏ي‏ رو‏ي‏تر انگل‏ي‏س‏ي‏‌، خط آهن تهران- ر‏ي‏ احداث شد. در همان سال‌ها، ‏ي‏ک خط آهن رو‏ي‏ زم‏ي‏ن‌، ب‏ي‏ن دروازه حضرت عبدالعظ‏ي‏م و م‏ي‏دان باغ شاه‌، به وجود آمد که به واگن اسب‏ي‏ معروف شد. ا‏ي‏ن قطار از وسط خ‏ي‏ابان‌ها‏ي‏ ر‏ي‏‌، چراغ گاز و سپه‌، رو‏ي‏ ر‏ي‏ل حرکت م‏ي‏‌کرد و به وس‏ي‏له چند اسب کش‏ي‏ده م‏ي‏‌شد. ا‏ي‏ن اول‏ي‏ن و آخر‏ي‏ن تراموا‏ي‏ دا‏ي‏ر شده در تهران تاسال ‏۱۳۲۰‏ه. ش، بود.     از دهه سال‏۱۳۲۰‏ ، به ا‏ي‏ن سو همواره اند‏ي‏شه احداث مترو و قطار شهر‏ي‏، در مقاطع مختلف زمان‏ي‏، در م‏ي‏ان مسئولان دولت و شهر تهران مطرح شده است‌.     درسال ‏۱۳۳۴‏، پ‏ي‏شنهاد شخص‏ي‏ به نام وفادار، درباره احداث تراموا‏ي‏ برق‏ي‏ ب‏ي‏ن تهران تا شم‏ي‏ران‌، در ه‏ي‏ئت دولت تصو‏ي‏ب و تصم‏ي‏م گرفته شد تا مطالعات و تحق‏ي‏قات ب‏ي‏ش‌تر‏ي‏ انجام شود.     درسال ‏۱۳۳۷‏، مهندس کورس طرح مترو‏ي‏ تهران را تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل کرد و ‏ي‏ک‏ي‏ از شرکت‌ها‏ي‏ آلمان‏ي‏ ن‏ي‏ز آمادگ‏ي‏ خود را برا‏ي‏ احداث مترو اعلام کرد.     درسال ‏۱۳۴۵‏، دولت شورو‏ي‏ سابق، در مقابل خر‏ي‏د گاز، پ‏ي‏شنهاد احداث مترو‏ي‏ تهران را داد که بر طبق طرح‏ي‏ که از سو‏ي‏ کارشناسان روس ته‏ي‏ه شد، مترو‏ي‏ تهران ‌از م‏ي‏دان راه آهن تا م‏ي‏دان تجر‏ي
 

 • تحقیق در مورد گوساله

  تحقیق در مورد گوساله تحقیق, تحقیق در مورد گوساله, دانلود تحقیق در مورد گوساله, گوساله, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گوساله لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد اطلاعات دارويي مسكن ها

  پاورپوینت در مورد اطلاعات دارويي مسكن ها اطلاعات, اطلاعات دارويي مسكن ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اطلاعات دارويي مسكن ها, دارويي, دانلود پاورپوینت در مورد اطلاعات دارويي مسكن ها, مسكن, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اطلاعات…

 • نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص

  نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص 13ص, اسلام, پيشرفت, ثروت, دانلود نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص, در, نقش, نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص رفتن به سایت اصلی نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد مديريت استرس

  پاورپوینت در مورد مديريت استرس استرس, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مديريت استرس, دانلود پاورپوینت در مورد مديريت استرس, مديريت, مديريت استرس, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مديريت استرس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد طراحي اواپراتورسه بدنه اي

  تحقیق در مورد طراحي اواپراتورسه بدنه اي اواپراتورسه, اي, بدنه, تحقیق, تحقیق در مورد طراحي اواپراتورسه بدنه اي, دانلود تحقیق در مورد طراحي اواپراتورسه بدنه اي, طراحي, طراحي اواپراتورسه بدنه اي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طراحي…

 • تحقیق در مورد امورمالي در صنعت برق

  تحقیق در مورد امورمالي در صنعت برق امورمالي, امورمالي در صنعت برق, برق, تحقیق, تحقیق در مورد امورمالي در صنعت برق, دانلود تحقیق در مورد امورمالي در صنعت برق, در, صنعت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد امورمالي…

 • پاورپوینت در مورد ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی

  پاورپوینت در مورد ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی انرژی, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی, جویی, دانلود پاورپوینت در مورد ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در…

 • تحقیق در مورد بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته

  تحقیق در مورد بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته است, بند, بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته, تحقیق, تحقیق در مورد بند میزان سدی است در شوشتر و ساخته, دانلود تحقیق در مورد بند میزان سدی…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت موثر وقت

  پاورپوینت در مورد مدیریت موثر وقت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت موثر وقت, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت موثر وقت, مدیریت, مدیریت موثر وقت, موثر, مورد, وقت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدیریت موثر وقت لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی

  پاورپوینت در مورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی, پذیری, خاکهای, دانلود پاورپوینت در مورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی, سدیمی, شور, فرسایش, فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی,…