فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

(CERQپرسشنامهتنظیمدانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)شناختیفرمفرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)کوتاههیجانی

رفتن به سایت اصلی

فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏فرم کوتاه ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان ‏(CERQ‏)‏ .Cognitive Emotion Regulation Questionnaire‏ : ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان‏ ‏توسط‏ ‏گارنفسكي‏، گرایچ و اسپینهاون‏ (2002) ‏تدوين‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏اين‏ ‏پرسشنامه،‏ ‏پرسشنامه‏ ‏اي‏ ‏چندبعدي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏شناسايي‏ ‏راهبردهاي‏ ‏مقابله‏ ‏اي‏ ‏شناختي‏ ‏افراد‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تجربه‏ ‏كردن‏ ‏وقايع‏ ‏يا‏ ‏موقعيت‏ ‏هاي‏ ‏منفي‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏گيرد‏. ‏برخلاف‏ ‏ساير‏ ‏پرسشنامه‏ ‏هاي‏ ‏مقابله‏ ‏اي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏آشكار‏ ‏بين‏ ‏افكار‏ ‏فرد‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏واقعي‏ ‏وي‏ ‏تمايز‏ ‏قائل‏ ‏نمي‏ ‏شوند،‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏افكار‏ ‏فرد‏ ‏را‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏يك‏ ‏تجربه‏ ‏ي‏ ‏منفي‏ ‏يا‏ ‏وقايع‏ ‏آسيب‏ ‏زا‏ ‏ارزيابي‏ ‏مي‏ ‏كند‏.‏ اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏خود‏ ‏يك‏ ‏ابزار‏ ‏خودگزارشي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏فرم‏ ‏بلند‏ ‏آن‏ ‏داراي‏ 36 ‏ماده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏تحقيق‏ ‏حاضر‏ ‏از‏ ‏فرم‏ ‏كوتاه‏ ‏آن‏ ‏كه‏ 18 ‏ماده‏ ‏اي‏ ‏است‏ ‏استفاده‏ ‏شد‏.‏ اجراي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏خيلي‏ ‏آسان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏افراد‏ 12 ‏سال‏ ‏به‏ ‏بالا‏ (‏هم‏ ‏افراد‏ ‏بهنجار‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏جمعيت‏ ‏هاي‏ ‏باليني‏) ‏قابل‏ ‏استفاده‏ ‏مي‏ ‏باشد‏. ‏پرسشنامه‏ ‏ي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجان‏ 9 ‏راهبرد‏ ‏شناختي‏ ‏ملامت‏ ‏خويش،‏ ‏پذيرش،‏ ‏نشخوارگری،‏ ‏تمركز‏ ‏مجدد‏ ‏مثبت،‏ ‏تمركز‏ ‏مجدد‏ ‏بر‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي،‏ ‏ارزيابي‏ ‏مجدد‏ ‏مثبت،‏ ‏ديدگاه‏ ‏پذيري،‏ ‏فاجعه‏ ‏پنداري‏ ‏و‏ ‏ملامت‏ ‏ديگران‏ ‏را‏ ‏ارزيابي‏ ‏مي‏ ‏كند. ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏زير‏ ‏مقياس‏ ‏هاي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏2‏ ‏گزينه‏ ‏دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید.‏ ‏هرچه‏ ‏نمره‏ ‏ي‏ ‏كسب‏ ‏شده‏ ‏بيشتر‏ ‏باشد،‏ ‏آن‏ ‏راهبرد‏ ‏توسط‏ ‏فرد‏ ‏بيشتر‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.‏گار‏ ‏نفسكي‏ ‏و‏ ‏همكاران ‏(2002) ‏اعتبار‏ ‏و‏ ‏روايي‏ ‏مطلوبي‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏گزارش‏ ‏كرده‏ ‏اند. ‏تحقيقات‏ ‏روي‏ ‏راهبردهاي‏ ‏تنظيم‏ ‏شناختي‏ ‏هيجانات‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏اند‏ ‏كه‏ ‏تمامي‏ ‏زير‏ ‏مقياسهاي‏ ‏اين‏ ‏آزمون‏ ‏از‏ ‏همساني‏ ‏دروني‏ ‏خوبي‏ ‏برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002)‏. ‏اعتبار‏ ‏پرسشنامه‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏ايراني‏ ‏را‏ ‏يوسفي (1385)‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏ضريب‏ ‏آلفاي‏ ‏كرونباخ‏ 82‏/0‏ ‏گزارش‏ ‏كرده‏ ‏است‏. ‏روايي‏ ‏پرسشنامه‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏همبستگي‏ ‏ميان‏ ‏راهبردهاي‏ ‏منفي‏ ‏با‏ ‏نمرات‏ ‏مقياس‏ ‏افسردگي‏ ‏و‏ ‏اضطراب‏ ‏پرسشنامه‏ 28 ‏سؤالي‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي‏ ‏بررسي‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏ترتيب‏ ‏ضرايبي‏ ‏برابر‏ 35‏/0‏ ‏و‏ 37‏/0‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ضريب‏ ‏در‏ p‏پرسشنامه فرم کوتاه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‏عبارت های زیر انواع تفکر افرد را بعد از یک تجربه تهدید کننده یا مساله استرس زا (مانند یک تصادف، شکست تحصیلی، ناکامی و …) نشان می دهند. شما نیز با توجه به افکار خودتان که بعد از یک مساله ناراحت کننده یا استرس زا به ذهنتان خطور می کند، به عبارت زیر پاسخ دهید.‏ جملات‏تقریباً هرگز‏خیلی کم‏گاهی اوقات‏تا حدی همیشه‏تقریباً همیشه‏1- احساس می کنم من مسئول آنچه اتفاق افتاده است هستم.‏2- ‏اساسا خودم را مقصر می دانم.‏3- ‏فکر می کنم آنچه را که برایم اتفاق افتاده باید بپذیرم.‏4-احساس می کنم باید این وضعیت را بپذیرم.‏5- بیشتر اوقات درباره چگونگی احساساتم فکر می کنم.‏6- به نحوه فکر واحساساتم درباره آنچه که تجربه کرده ام، زیاد فکر می کنم.
 

 • تحقیق در مورد سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان 20 ص

  تحقیق در مورد سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان 20 ص, جنسی, دانلود تحقیق در مورد سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان 20 ص, در, سلامت, سلامت…

 • تحقیق در مورد مهدویت در قرآن

  تحقیق در مورد مهدویت در قرآن تحقیق, تحقیق در مورد مهدویت در قرآن, دانلود تحقیق در مورد مهدویت در قرآن, در, قرآن, مهدویت, مهدویت در قرآن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مهدویت در قرآن لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي )

  تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ) ), آموزشي, تحقیق, تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ), دانلود تحقیق در مورد مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ), مديريت, مشارکت, مشارکت معلمین( مديريت آموزشي ), معلمین(, مورد رفتن به سایت…

 • وضعيت طبقه کارگر

  وضعيت طبقه کارگر دانلود وضعيت طبقه کارگر, طبقه, کارگر, وضعيت, وضعيت طبقه کارگر رفتن به سایت اصلی وضعيت طبقه کارگر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • تحقیق در مورد كنترل پذيرش حساس و هوشمند براي سرويس كيفيت شبكه بي سيم 40 ص

  تحقیق در مورد كنترل پذيرش حساس و هوشمند براي سرويس كيفيت شبكه بي سيم 40 ص براي, پذيرش, تحقیق در مورد كنترل پذيرش حساس و هوشمند براي سرويس كيفيت شبكه بي سيم 40 ص, حساس, دانلود تحقیق در مورد كنترل…

 • تحقیق در مورد پديده مرگ 32 ص

  تحقیق در مورد پديده مرگ 32 ص 32, پديده, پديده مرگ 32 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پديده مرگ 32 ص, دانلود تحقیق در مورد پديده مرگ 32 ص, ص, مرگ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پديده…

 • پاورپوینت در مورد برون‌سپاري

  پاورپوینت در مورد برون‌سپاري برون‌سپاري, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برون‌سپاري, دانلود پاورپوینت در مورد برون‌سپاري, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد برون‌سپاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص

  تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص 1387, 9, اق, اقتصاد, ایران, تحقیق, تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص, جهان, چشم‌انداز, چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در…

 • تحقیق در مورد جز ه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسي پيشينه تحقيق

  تحقیق در مورد جز ه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسي پيشينه تحقيق آموزشی, بررسي, پيشينه, تحقيق, تحقیق, تحقیق در مورد جز ه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسي پيشينه تحقيق, جز, جز ه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسي پيشينه تحقيق, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد دستورالعمل دانشجویی ورفاهی بنیادشهید

  پاورپوینت در مورد دستورالعمل دانشجویی ورفاهی بنیادشهید بنیادشهید, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دستورالعمل دانشجویی ورفاهی بنیادشهید, دانشجویی, دانلود پاورپوینت در مورد دستورالعمل دانشجویی ورفاهی بنیادشهید, دستورالعمل, دستورالعمل دانشجویی ورفاهی بنیادشهید, مورد, ورفاهی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دستورالعمل…