مقاله با عنوان روش های نمونه گیری

مقاله با عنوان روش های نمونه گیری
با, دانلود مقاله با عنوان روش های نمونه گیری, روش, عنوان, گیری, مقاله, مقاله با عنوان روش های نمونه گیری, نمونه, های

رفتن به سایت اصلی

مقاله با عنوان روش های نمونه گیری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏روشهاي‏ ‏نمونه‏ ‏گيري:‏روشهاي‏ ‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏آماري‏ ‏كه‏ ‏عموما‏ ‏در‏ ‏تحقيقات‏ ‏و‏ ‏پژوهشهاي‏ ‏كاربردي‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏گيرد،‏ ‏به‏ ‏قرار‏ ‏زير‏ ‏است:‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده:‏در‏ ‏اين‏ ‏نوع‏ ‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏افراد‏ ‏جامعه‏ ‏احتمال‏ ‏مساوي‏ ‏داده‏ ‏مي‌شود‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏نمونه‏ ‏انتخاب‏ ‏شود‏. ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏ديگر‏ ‏اگر‏ ‏حجم‏ ‏افراد‏ ‏جامعه N ‏و‏ ‏حجم‏ ‏نمونه‏ ‏را n ‏فرض‏ ‏كنيم،‏ ‏احتمال‏ ‏انتخاب‏ ‏هر‏ ‏فرد‏ ‏جامعه‏ ‏در‏ ‏نمونه‏ ‏مساوي n/N ‏است‏. ‏انتخاب‏ ‏نمونه‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دو‏ ‏شيوه‏ ‏مي‌توان‏ ‏انجام‏ ‏داد‏: ‏شيوه‏ ‏اول‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏قرعه‏ ‏كشي‏ ‏و‏ ‏شيوه‏ ‏دوم‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏جدول‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفي.‏براي‏ ‏انتخاب‏ ‏يك‏ ‏نمونه‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده‏ ‏به‏ ‏شيوه‏ ‏قرعه‏ ‏كشي‏ ‏بايد‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏چارچوب‏ ‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏از‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏جامعه‏ ‏يك‏ ‏نمونه‏ ‏به‏ ‏حجم‏ ‏نمونه‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏از‏ ‏ميان‏ ‏افراد‏ ‏فهرست‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏حكم‏ ‏قرعه‏ ‏انتخاب‏ ‏كرد.‏در‏ ‏شيوه‏ ‏دوم،‏ ‏بايد‏ ‏حجم‏ ‏جامعه‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏را N ‏قرار‏ ‏داد‏. ‏سپس‏ ‏به‏ ‏تعداد‏ ‏ارقام‏ ‏تشكيل‏ ‏دهنده‏ ‏حجم‏ ‏جامعه‏ ‏،‏ ‏ستون‏ ‏يك‏ ‏رقمي‏ ‏در‏ ‏جدول‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفي‏ ‏منظور‏ ‏داشت‏ (‏مثلا‏ ‏حجم‏ ‏جامعه‏ 50 ‏شامل‏ ‏دو‏ ‏رقم‏ ‏است‏ ‏بنابراين‏ ‏دو‏ ‏ستون‏ ‏يك‏ ‏رقمي‏ ‏در‏ ‏جدول‏ ‏اختيار‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏). ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏يك‏ ‏نقطه‏ ‏شروع‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏تصادفي‏ ‏براي‏ ‏انتخاب‏ ‏واحدها‏ ‏اختيار‏ ‏كرد‏. ‏سرانجام‏ ‏عمل‏ ‏انتخاب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏نقطه‏ ‏آغاز‏ ‏كرده‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏عددي‏ ‏كه‏ ‏كوچكتر‏ ‏يا‏ ‏مساوي N ‏باشد‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏انتخابي‏ ‏منظور‏ ‏داشت.‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏طبقه‏ ‏اي:‏در‏ ‏نمونه‏ ‏گيري‏ ‏طبقه‏ ‏اي،‏ ‏واحدهاي‏ ‏جامعه‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏در‏ ‏طبقه‏ ‏هايي‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏صفت‏ ‏متغير‏ ‏همگن‏ ‏تر‏ ‏هستند،‏ ‏گروه‏ ‏بندي‏ ‏مي‏ ‏شوند،‏ ‏تا‏ ‏تغييرات‏ ‏آنها‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏كمتر‏ ‏شود‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏طبقه‏ ‏ها‏ ‏تعدادي‏ ‏نمونه‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏تصادفي‏ ‏انتخاب‏ ‏مي‌شود‏. ‏معمولا‏ ‏براي‏ ‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏واحدهاي‏ ‏جامعه،‏ ‏متغيري‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ملاك‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏مي‌شود‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏صفت‏ ‏متغير‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏بستگي‏ ‏داشته‏ ‏باشد.‏براي‏ ‏مثال‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏بررسي‏ ‏نسبت‏ ‏قبول‏ ‏شدگان‏ ‏در‏ ‏پايه‏ ‏پنجم‏ ‏آموزش‏ ‏ابتدايي‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏تهران‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏محل‏ ‏جغرافيايي‏ ‏دبستان،‏ ‏مي‌توان‏ ‏ابتدا‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏شهر‏ ‏تهران‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏حسب‏ ‏محل‏ ‏دبستان‏ ‏به‏ ‏پنج‏ ‏طبقه‏ ‏تقسيم‏ ‏كرد‏: ‏طبقه‏ ‏يك‏ ‏شامل‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏شمال‏ ‏غربي،‏ ‏طبقه‏ ‏دوم‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏شمال‏ ‏شرقي،‏ ‏طبقه‏ ‏سوم‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏مركزي‏ ‏شهر،‏ ‏طبقه‏ ‏چهارم‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏جنوب‏ ‏غربي‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏پنجم‏ ‏دبستان‏ ‏هاي‏ ‏جنوب‏ ‏شرقي‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏طبقه‏ ‏تعدادي‏ ‏دبستان‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده‏ ‏انتخاب‏ ‏كرد.
 

 • مبانی نظری سند چشم انداز 1404

  1404اندازچشمدانلود مبانی نظری سند چشم انداز 1404سندمبانیمبانی نظری سند چشم انداز 1404نظری رفتن به سایت اصلی مبانی نظری سند چشم انداز 1404 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پیشینه تحقیق حسابرسی

  پیشینهپیشینه تحقیق حسابرسیتحقیقحسابرسیدانلود پیشینه تحقیق حسابرسی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق حسابرسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد حسابداری مدیریت

  پاورپوینت در مورد حسابداری مدیریت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حسابداری مدیریت, حسابداری, حسابداری مدیریت, دانلود پاورپوینت در مورد حسابداری مدیریت, مدیریت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حسابداری مدیریت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد فایرفاکس چیه 25 ص

  تحقیق در مورد فایرفاکس چیه 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد فایرفاکس چیه 25 ص, چیه, دانلود تحقیق در مورد فایرفاکس چیه 25 ص, ص, فایرفاکس, فایرفاکس چیه 25 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فایرفاکس…

 • تحقیق در مورد فخرالدین اسیعد گرگانی

  تحقیق در مورد فخرالدین اسیعد گرگانی اسیعد, تحقیق, تحقیق در مورد فخرالدین اسیعد گرگانی, دانلود تحقیق در مورد فخرالدین اسیعد گرگانی, فخرالدین, فخرالدین اسیعد گرگانی, گرگانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فخرالدین اسیعد گرگانی لینک دانلود و…

 • روند جهانی سازی وهمگرائی بنگاههای اقتصادی با آن

  روند جهانی سازی وهمگرائی بنگاههای اقتصادی با آن روند جهانی سازی وهمگرائی بنگاههای اقتصادی با آن رفتن به سایت اصلی روند جهانی سازی وهمگرائی بنگاههای اقتصادی با آن روند جهانی سازی وهمگرائی بنگاههای اقتصادی با آن

 • تحقیق در مورد تاملی در مفهوم تعلیم و تربیت

  تحقیق در مورد تاملی در مفهوم تعلیم و تربیت تاملی, تاملی در مفهوم تعلیم و تربیت, تحقیق, تحقیق در مورد تاملی در مفهوم تعلیم و تربیت, تربیت, تعلیم, دانلود تحقیق در مورد تاملی در مفهوم تعلیم و تربیت, در, مفهوم,…

 • پاورپوینت در مورد فصل چهارم فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

  پاورپوینت در مورد فصل چهارم فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی انسانی, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل چهارم فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد فصل چهارم فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی, ری, ریزی, فرآیند, فصل, فصل…

 • محیط زیست شهری

  دانلود محیط زیست شهریزیستشهریمحیطمحیط زیست شهری رفتن به سایت اصلی محیط زیست شهری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 24 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ 175 ص

  تحقیق در مورد تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ 175 ص 175, بندي, تحقیق, تحقیق در مورد تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ 175 ص, تقسيم, تقسيم بندي رنگينه ها در شاخص رنگ 175 ص, دانلود تحقیق در…